Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens 


CommV Not Dead Enough

Luikersteenweg 23

3920 Lommel

[email protected]
+32 (0) 499 13 60 69

0772 604 010

BE 0772 604 010


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Not Dead Enough, een Commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 23, 3920 Lommel, België, BE 0772 604 010 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Not Dead Enough moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Not Dead Enough aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Not Dead Enough niet. Not Dead Enough is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Not Dead Enough is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Not Dead Enough. Not Dead Enough kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Op de webshop kan u verschillende artikelen in uw winkelwagen plaatsen. Eens tevreden met de gekozen artikelen, kan u naar uw winkelwagen gaan en kiest u voor “Ga door met afrekenen”. Nu komt u op een pagina waar u uw bestel- en facturatieadres kan ingeven. Eens het land gekozen is worden de verzendkosten automatisch berekend en weergeven onderaan de pagina. Eens alles is ingevuld kiest u voor volgende en kunt één van de onderstaande betaalmethodes kiezen. Wanneer u gekozen heeft klikt u op “Plaats bestelling” en zal u doorgestuurd worden naar Mollie waar u uw betalingsinformatie kan ingeven naargelang de gekozen betaalmethode. Eens alles correct is verlopen zal Mollie u terugsturen naar de webwinkel waar u dan een bevestiging krijgt van uw bestelling. U ontvangt hierna ook nog via mail een bevestiging en factuur.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Visa
 • Mastercard
 • Paypal
 • Bancontact
 • iDeal
 • KBC betaalknop
 • Belfius betaalknop
 • ING Home’Pay
 • Apple Pay

Not Dead Enough is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Wij hanteren onderstaande tarieven voor het verzenden.

 

LandGewicht vanaf (g)Prijs
Australië 0 € 10.75
Australië 151 € 14.75
Australië 226 € 22.00
Australië 501 € 30.50
Australië 1001 € 37.25
Australië 1501 € 53.00
Australië 2401 € 67.00
Australië 3251 € 81.00
Australië 4201 € 150.00
België 0 € 6.00
Bulgarije 0 € 17.50
Canada 0 € 24.00
Canada 1500 € 32.00
Denemarken 0 € 15.35
Duitsland 0 € 10.10
Estland 0 € 18.75
Finland 0 € 14.52
Finland 2000 € 22.00
Frankrijk* 0 € 5.90
Frankrijk* 1000 € 6.60
Frankrijk* 2000 € 7.90
Frankrijk* 5000 € 9.20
Griekenland 0 € 18.50
Hongarije 0 € 15.00
Ierland 0 € 14.50
IJsland 0 € 24.00
IJsland 1500 € 32.00
IJsland 4500 € 52.00
Italië 0 € 12.10
Italië 2000 € 18.00
Japan 0 € 4.50
Japan 151 € 6.75
Japan 223 € 16.25
Japan 501 € 23.25
Japan 1001 € 23.25
Japan 1401 € 32.00
Japan 2201 € 35.25
Japan 3101 € 38.50
Japan 4101 € 52.00
Kroatië 0 € 15.00
Letland 0 € 18.75
Litouwen 0 € 18.75
Luxemburg 0 € 10.60
Malta 0 € 19.35
Malta 2000 € 22.25
Marokko 1 € 20.00
Marokko 501 € 22.00
Marokko 1001 € 24.00
Mexico 0 € 10.00
Mexico 202 € 21.00
Mexico 501 € 26.00
Mexico 1001 € 29.00
Mexico 1401 € 31.00
Mexico 2401 € 39.00
Mexico 3401 € 45.00
Mexico 4201 € 71.00
Mexico 8501 € 125.00
Mexico 16001 € 180.10
Monaco 0 € 16.00
Nederland 0 € 7.00
Noorwegen 0 € 5.00
Noorwegen 101 € 6.65
Noorwegen 226 € 12.50
Noorwegen 501 € 15.75
Noorwegen 1001 € 15.75
Noorwegen 1501 € 21.50
Noorwegen 2401 € 23.75
Noorwegen 3401 € 26.00
Noorwegen 4401 € 35.25
Noorwegen 9001 € 58.00
Noorwegen 16001 € 80.50
Oostenrijk 0 € 14.25
Polen 0 € 13.20
Portugal 0 € 12.50
Portugal 1000 € 14.00
Portugal 2000 € 17.00
Roemenië 0 € 16.00
Rusland 0 € 24.00
Rusland 1500 € 32.00
Rusland 4500 € 52.00
Slovenië 0 € 15.00
Slowakije 0 € 15.00
Spanje 0 € 10.20
Spanje 1000 € 11.30
Spanje 2000 € 15.90
Tsjechië 0 € 13.50
Turkije 0 € 19.40
Turkije 1500 € 26.60
Verenigd Koninkrijk 0 € 12.50
Verenigde Staten 0 € 13.00
Verenigde Staten 202 € 19.50
Verenigde Staten 501 € 22.50
Verenigde Staten 1001 € 24.50
Verenigde Staten 1426 € 31.50
Verenigde Staten 2501 € 37.50
Verenigde Staten 3401 € 42.50
Verenigde Staten 4201 € 72.50
Verenigde Staten 8751 € 127.25
Verenigde Staten 16001 € 186.00
Wit-Rusland 0 € 18.00
Wit-Rusland 1500 € 26.00
Zweden 0 € 15.75
Zwitserland 0 € 4.55
Zwitserland 101 € 5.50
Zwitserland 201 € 11.50
Zwitserland 501 € 12.75
Zwitserland 1251 € 25.69
Zwitserland 2251 € 26.61
Zwitserland 3251 € 28.54
Rest van de wereld 0 € 24.00
Rest van de wereld 1500 € 32.00
Rest van de wereld 4500 € 52.00

* Wordt enkel verstuurd naar een parcel shop

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Not Dead Enough.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Not Dead Enough was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Not Dead Enough.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Not Dead Enough te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Not Dead Enough.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Not Dead Enough, Luikersteenweg 23, 3920 Lommel, België, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Not Dead Enough heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Not Dead Enough, Luikersteenweg 23, 3920 Lommel, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Not Dead Enough zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Not Dead Enough alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Not Dead Enough op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Not Dead Enough wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Not Dead Enough geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Not Dead Enough betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde

computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Not Dead Enough klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Not Dead Enough.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Not Dead Enough zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Not Dead Enough is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 499 13 60 69

, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Luikersteenweg 23, 3920 Lommel, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Not Dead Enough beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Not Dead Enough zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Not Dead Enough respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst
 • het verwerken van de bestelling
 • versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Not Dead Enough, Luikersteenweg 23, 3920 Lommel, België, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Not Dead Enough, Luikersteenweg 23, 3920 Lommel, België, [email protected].

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Not Dead Enough heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Not Dead Enough houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer info, zie cookiebeleid

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Not Dead Enough om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Not Dead Enough. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).